EXPO 2023 Buenos Aires

EXPO 2023 Buenos Aires

Argentyna została wybrana na gospodarza EXPO 2023. BIE wyłonił zwycięzcę spośród 3 najważniejszych kandydatur ubiegających się o możliwość organizacji światowej specjalistycznej ekspozycji. Oprócz Buenos Aires do konkursu przystąpiła Łódź oraz Minneapolis.

 

W połowie listopada 2017 roku BIE podczas 162. zjazdu przeprowadziło tajne głosowanie, które wyłoniło gospodarza Specjalistycznego EXPO 2023 spośród trzech najważniejszych kandydatur – Łodzi, Minneapolis oraz Buenos Aires. Przedstawiciele każdego z miast ubiegających się o możliwość organizacji ekspozycji musieli złożyć ofertę z propozycją jej tematu przewodniego. Komisja Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych odwiedziła każde z miast kandydujących. Po sporządzeniu raportu generalnego w czerwcu 2017 roku rozpoczęły się dyskusje, a finalnie odbyło się głosowanie, które wyłoniło zwycięzcę – Argentynę.

O szanse na bycie gospodarzem EXPO 2023 ubiegało się jedno z miast Ameryki Północnej – Minneapolis. Ich propozycją motywu targów był temat „Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well Being for All” czyli mocna sugestia jak ważne jest zdrowie zarówno ludzi jak i naszej planety dla ogólnego dobrobytu. Jednak Minneapolis napotkało na swojej drodze piętrzące się problemy - po pierwsze kongres USA w 2002 roku wystąpił z członkostwa w BIE, więc aby miasto miało w ogóle szanse na organizację wydarzenia konieczna była zgoda rządu na powrót do Biura Wystaw Światowych. Kolejnym wyzwaniem okazało się zdobycie niezbędnych środków finansowych – w tym przypadku dofinansowanie rządowe okazało się niewystarczające. Osoby odpowiedzialne za projekt utworzyły możliwość finansowania wydarzenia przez regionalne firmy. Mimo pokonania trudności kandydatura Minnesoty została odrzucona jako pierwsza gromadząc jedynie 25 głosów z 188. Pozostałe dwa miasta otrzymały po 46 głosów (z 1 głosem wstrzymującym się), co było jednoznaczne z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury głosowania.

Przedstawiciel Polski złożył propozycję z motywem „City Re: Invented” czyli miasto wymyślone na nowo. Szanse miasta na zwycięstwo zwiększał fakt, że jak do tej pory żadne z państw w Europie Środkowej i Wschodniej nie miało okazji na organizację wystawy z cyklu EXPO. Skąd propozycja Łodzi? Jak wiadomo Łódź przez ostatnie kilka lat przeszła ogromną zmianę infrastrukturalną przeobrażając się z zaniedbanego zakątka w modernistyczne i industrialne centrum kraju. Hasło City Re:Invented to miasto odkryte na nowo, po wielu zmianach, po ogromnej modernizacji, dające szanse rozwoju młodym ludziom i przedsiębiorcom. Temat targów miał się właśnie skupiać na rewitalizacji obszarów miejskich, a w końcu Łódź jest idealnym przykładem jak skutecznie można przezwyciężyć kryzys zarówno społeczny jak i infrastrukturalny. Proces odnowy miasta jest długotrwały – mamy tu ponad 3800 kamienic frontowych, 27 pałaców, 200 fabryk i kilkadziesiąt willi, a to jedynie część ogromnego dziedzictwa kulturowego, które wymagają zadbania. Propozycja tematu wystawy była zatem bardzo interesująca. Kandydatura Łodzi okazała się wyjątkowo silna co dało się zauważyć już podczas pierwszej tury głosowania. Jednak kolejna tura dała 62 głosy dla Buenos Ares i 56 dla Łodzi, zatem jedynie sześcioma głosami polski kandydat stracił szansę na organizację największej światowej specjalistycznej ekspozycji. Łódź mimo porażki nie poddała się i po ogłoszeniu wyników na EXPO 2023 wystartowała z następnym projektem. Podczas kolejnego zgromadzenia BiE w Paryżu Łódź zaprezentowała swój pomysł na Horticultural Expo 2024 – ta wystawa jest skupia się na naturze i zieleni w miastach.

Minimalna różnica głosów dała Argentynie zwycięstwo. To właśnie ona zostanie gospodarzem międzynarodowej wystawy EXPO, która odbędzie się w 2023 roku. W konkursie Buenos Aires wystartowało z propozycją ekspozycji o temacie „Science, Innovation, Art and Creativity for Human Development. Creative industries in Digital Convergence” czyli nauka, innowacje, sztuka i kreatywność dla rozwoju ludzi. Skąd pomysł na taki motyw? Argentyna jest krajem wielokulturowym, o bardzo zróżnicowanym terenie i z wieloma odmiennymi tożsamościami etnicznymi. Ludność jest głównie pochodzenia europejskiego (włoskiego, galisyjskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, ukraińskiego i portugalskiego). Resztę stanowią Metysi oraz Indianie. Taka kombinacja przyczynia się do powstawania równie różnorodnych form artystycznych znanych na całym świecie - teatru, kina, muzyki, literatury, sztuk plastycznych czy tańca – w końcu Buenos Aires jest światową stolica Tango. Cały swój dorobek będą mieli okazję zaprezentować podczas EXPO 2023 na 3 miesiące Buenos Aires zamieni się w światowe centrum kultury. EXPO 2023 w Argentynie skoncentruje się na kreatywnych branżach jako syntezie wyrażającej naukę, sztukę, technologię, której celem jest generowanie zysków, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie świadomości ludzi -  czyli działalności służącej poprawie jakości życia i gwarantującej zrównoważony wzrost gospodarki. Elementem odgrywającym ważną rolę w tej syntezie jest postępująca cyfryzacja każdej dziedziny życia. Konwergencja między treściami, sieciami, platformami dystrybucyjnymi i aplikacjami technologicznymi są podstawą nowej gospodarki, o której będzie mowa na

EXPO 2023 rozpocznie się 15 stycznia 2023 roku i potrwa do 15 kwietnia. Szacowane jest że specjalistyczną ekspozycję w Buenos Aires odwiedzi ponad 6 milionów turystów z całego świata.

POWRÓT
Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    [ROZUMIEM]